Art Related Articles

IDEALOGY

IDEALOGY

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

IDEALOGY adalah gabungan perkataan IDEA & LOGY di mana IDEA merujuk kepada sebarang aktiviti ataupun tindakan yang dapat memberi sesuatu perubahan. LOGY pula adalah suatu fahaman yang merujuk kepada aliran atau kumpulan yang sering dikaitkan dengan penghasilan idea itu sendiri. Oleh yang demikian, IDEALOGY adalah suatu platform kepada sesiapa sahaja yang mempunyai idea untuk dikongsikan bagi diterbitkan dalam bentuk jurnal.

IDEALOGY is a combination of the words IDEA and LOGY whereby the word IDEA refers to any activity or action that can lead to change. On the other hand, the word LOGY refers to the understanding towards a certain group or thought, that is often related to the creation of the idea itself. So, IDEALOGY is a platform for those who have ideas to share in journal form. Website : http://idealogyjournal.com/